ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARININ ÖNLENMESİ


“Çocuk İstismarı”
nedir

biliyor musunuz?“Cinsel istismar” nedir?

Neye “cinsel istismar” denir?

diye hiç düşündünüz mü?


Çocuk istismarı
ve
Her türlü cinsel istismar
Toplumun TÜM kesimlerini ilgilendiren
sosyal bir HASTALIKTIR!


Cinsel istismar

Çocuk istismarı tipleri içerisinde
SAPTANMASI EN ZOR OLANIDIR!Bu işin en önemli boyutu, bildirilMEmesi,


olayın gizlenmesidir...SAKLANMAYIN

İHBAR EDİN


UTANMAYIN

UTANDIRIN

Cinsel istismar
Aile içi ve Aile dışı olarak ikiye ayrılır

Aile içi cinsel istismarın içinde yer alan ensest ilişkilerde, istismarcı ve kurban arasında kan bağı olduğundan, yasal olarak evlenmeleri yasaktır.

Üvey babalar ve birlikte yaşayan partnerler de aile üyesi sayılırlar ve çocuğun psikolojik açıdan ebeveyni durumundadırlar; bu yetişkinlerin içinde yer aldığı cinsel istismar, AİLE İÇİ olarak kabul edilmektedir.
Peki
BEN çocuğuma NE öğreteceğim?


Güvenliklerini sağlamayı öğretin:

Çocuklara güvende olma hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden alamayacağını söyleyin

Bedenlerini korumayı öğretin:Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, özellikle mayo ile kapatılan bölgelerin çok özel bölgeler olduğunu ve kimsenin bu bölgelere dokunmaya haklarının olmadığını anlatınHayır demeyi öğretin:Çocuklara herhangi birisi onları incitmeye kalkarsa “Hayır” demeleri gerektiğini söyleyin. Çünkü birçok çocuğa büyüklerin söylediklerine itaat etmeleri öğretilmiştir
Yardım istemeyi öğretin:Birisi onlara kötü, rahatsız edici bir şey yaparsa arkadaşlarından ya da büyüklerden yardım istemeyi öğretin.

Yardım istediklerinde onlara kızmayacağınızı söyleyinOnlara inandığınızı öğretin:

Çocuğunuza inanın, yardım istiyorsa bunu geri çevirmeyin. Çocuklar bu konularda yalan söylemezler

Sır saklaMAmasını öğretin:
Çocuklarınıza BAZI sırların hiçbir zaman saklanmaması gerektiğini söyleyin. Onlara istemeseler dahi bunların açıklanması gerektiğini anlatın.


Dokunulmayı reddetmeyi öğretin:

Çocuklarınıza kendilerinin ellenmesi ve öpülmesi durumunda eğer hoşlanmıyorlarsa bunu reddetmelerini söyleyin. Eğer birisi eller ve bunun sır olarak saklanması gerektiğini söylerse, mutlaka size bildirmesi gerektiğini anlatın
Yabancılarla konuşmamayı öğretin:
Çocuklarınıza, güvenliklerini korumak için gerekirse kendilerine zarar veren kişiden kaçmak, yüksek sesle bağırmak ve onu tekmelemek gibi bazı kural dışı davranışlarda bulunabileceklerini anlatın


Büyük Yanlış 1
Çocuklar cinsel istismarı hayal güçlerinin genişliği nedeniyle uydururlar...


zannedilir...HAYIR!
Çocuklar bu konuda ASLA yalan söylemezler!


Çocuğunuza inanın!


Büyük Yanlış 2
Yaşanmış bir-iki ufak olay önemli değildir.

Çocuklar olan biteni çabucak unuturlar...

zannedilir...


HAYIR!TEK bir kez bile olsa...

Cinsel istismar, çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından ciddi derecede zarar vericidir!


Büyük Yanlış 3Potansiyel kurban çocuklar :


Olayı provoke eden

Şirin ve cazip

Evden kaçan

İhmal edilmiş çocuklarzannedilir...

Hem öyle olsa ne fark eder,

Çocuk çocuk değil midir?


HAYIR!HER ÇOCUK

ve

HER YETİŞKİN

cinsel istismara maruz kalabilir!Büyük Yanlış 4Tehlikeli yerler hep:

Parklar

Genel tuvaletler

Issız sokaklar

Karanlık yerler

Boş inşaat sahaları

zannedilir...


OYSA...


Cinsel İstismar için en uygun yer genellikle:

Ev

Okul

veya

Ev ile okul arasındaki yol gibi

İçinde bulunduğunuz

Tanıdık yakın çevredir!


Büyük Yanlış 5İstismarcılar genellikle:

Yaşlı ve yabancı erkeklerle,

Sokaktaki hırpani serseriler...


zannedilir...


Oysa...Olguların %80-95’inde fail

20-40 yaşları arasında

Kurban tarafından tanınan

EVLİ ve ÇOCUKLU erkeklerdir!Çocuğum cinsel istismara uğradı!

Ne yapmam lazım?

ÇOCUK suçlu değil MAĞDUR!


Suçluyu bul
Şikayetçi ol
Utanma
Utandır
Olayı yargıdan saklama
Çocuğunu kolla


SUSMA!Cinsel istismarın ACİLEN tespit edilmesi ŞART!

Zaman içinde tüm kanıtlar yokoluyor, davacı olma hakkı ortadan kalkıyor!


ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN

KORKMA!
ARAÇocuk destek hattı 0 216 450 54 54


Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk Ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı


MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI (İstanbul) 0 212 292 52 31- 0 212 292 52 32 – 33


KADIN DAYANIŞMA VAKFI (Ankara) 0 312 435 00 70 - 0 312 430 40 05/06


KARŞIYAKA KENT MECLİSİ KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ (İzmir)
0 232 330 58 18 - 0 232 368 22 74


ANKARA BAROSU KADIN DANIŞMA MERKEZİ (Ankara) - 0 312 311 51 15

KADIN SIĞINMA EVİ VE KORUMA DERNEĞİ (Adana) - 0 322 351 51 12


KA-MER (Diyarbakır) - 0 412 224 23 19


CİNSEL SUÇLAR BİRİMİ (İstanbul) - 0 212 522 08 80

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ (İstanbul) – 0 212 512 99 21

Adli Tıp Kurumu Cinsel İstismarı Muayene Birimi (İstanbul) – 0 212 585 06 60

Çağdaş Hukukçular Derneği (Ankara) – 0 312 232 36 69


Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu (İstanbul)
0 212 245 45 93 - 94


İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği – 0 212 635 11 79

20 Ekim "Gençliğe Hitabe Günü" Olarak Kutlanacak.


20 Ekim "Gençliğe Hitabe Günü" Olarak Kutlanacak.Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk'ün Büyük Nutuk'u Okumayı Bitirdiği 20 Ekim'in 'Gençliğe Hitabe Günü' Olarak Kutlanmasını Kararlaştırdı.

Atatürk, 15 Ekim 1927 günü okumaya başladığı Söylev’ini 20 Ekim günü "Gençliğe Hitabe" ile sonlandırmıştı.

“GENÇLİĞE HİTABE” ATATÜRK’ÜN VASİYETİDİR!

-SİYASET, HİTABET VE EDEBİYATIN ZİRVESİNDEKİ METİN ...-Birçok tarihçi ve edebiyat uzmanı tarafından, sadece içeriği ve siyasal-tarihsel önemi değil, edebi değeri ve hitabet sanatı içindeki yeri itibarıyla da bir "şaheser" olarak tanımlanan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi şöyle:"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"